PRIMARIA COMUNEI HORIA

Judetul Constanta

MESAJ PRIMAR

PREZENTARE LOCALA

    Localitatea Horia este atestata documentar in anul 1877. Centrul de comuna a fost stabilit pentru prima data in Comuna Horia, apoi in satul Siriu, iar in anul 1912 ia fiinta Primaria Horia cu satele apartinatoare

  • Tichilesti,
  • Closca,
  • Crucea,
  • Saraiu,
  • Runcu,
  • Pantelimon,
  • Vulturu.
    In anul 1930 comuna Horia a ramas cu satele apartinatoare Closca, Siriu si Crisan pana in anul 1968, cand a vut loc o noua organizare administrativ teritoriala prin care satele Siriu si Crisan trec in componenta comunei Crucea, iar comunei Horia i se alipeste comuna Ghindaresti ce devine sat apartinator comunei Horia si astfel satele ce compun comuna Horia sunt: Horia - resedinta de comuna cu satele apartinatoare Tichilesti, Ghindaresti si Closca.
    In anul 1996, comunei Horia i se schimba denumirea in Ghindaresti si totodata se schimba si resedinta de comuna, la Ghindaresti.