PRIMARIA COMUNEI HORIA

Judetul Constanta

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Horia, judetul Constanta are urmatoarea componenta:
 • Primar - Sava Gigel
 • Viceprimar - Baroncea Constantin
 • Consilieri:
  • Baroncea Constantin
  • Balan Marian
  • Dogaru Sandel
  • Dumitrache Gheorghita
  • Ene Marian
  • Ilie Constantin
  • Petcu Florin
  • Sava Gigel
  • Stroe Marian
Fisiere:

» 2020
» HCL nr. 1/30.01.2020 privind aprobarea executiei bugetului local la data de 31.12.2019
» HCL nr. 2/30.01.2020 privind revizuirea Regulamentului de Organizare si Functionare
» HCL nr. 3/30.01.2020 privind stabilirea unor sporuri si facilitati pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului
» HCL nr. 4/30.01.2020 privind aprobarea Planului anual de achizitii publice pentru anul 2020
» HCL nr. 5/30.01.2020 privind aprobarea planului de actiuni/lucrari de interes local [...]
» HCL nr. 6/30.01.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Coman Viorica
» HCL nr. 7/30.01.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Ene Gheorghe
» HCL nr. 8/30.01.2020 privind modificarea HCL nr. 10/2013
» HCL nr. 9/19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Horia pentru anul 2020
» HCL nr. 10/19.02.2020 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor locale-PAAR
» HCL nr. 11/31.12.2020 privind aprobarea exercitiulu bugetar [...]
» HCL nr. 12/19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 13/19.02.2020 privind aprobarea organizarii si desfasurarii unor manifestari cultural-artistice [...]
» HCL nr. 14/19.02.2020 privind aprobarea tarifelor practicate de catre [...]
» HCL nr. 15/24.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 16/24.03.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Negrila Alexandru
» HCL nr. 17/24.03.2020 privind aprobarea acordarii unor facilitati pentru copii din comuna cu ocazia sarbatorilor pascale
» HCL nr. 18/24.03.2020 privind prorogarea termenului pentru acordarea benificatiei pentru plata impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
» HCL nr. 19/24.03.2020 privind aprobarea modalitatiilor de sprijinire a presoanelor fara sustinatori [...]
» HCL nr. 20/24.03.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar inregistrat la sfarsitul anului 2019
» HCL nr. 21/24.03.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Petcu Florin
» HCL nr. 22/29.04.2020 privind aprobarea executiei bugetului local la data de 31.0.2020
» HCL nr. 23/29.04.2020 privind aprobarea optimizarii consumului de apa din comuna [...]
» HCL nr. 24/29.04.2020 privind aprobarea exercitiului bugetar la SC APA-CANAL HORIA SRL
» HCL nr. 25/29.04.2020 privind aprobarea Devizului general pentru proiectul de investitie [...]
» HCL nr. 26/29.04.2020 privind aprobarea cuprinderii in structura organizatorica a aparatului propriu, a asistentilor personali
» HCL nr. 27/29.04.2020 privind aprobarea cumpararii tablete pentru copii [...]
» HCL nr. 28/29.04.2020 privind aprobarea distribuirii catre populatie de masti de protectie impotriva COVID 19
» HCL nr. 29/29.04.2020 privind aprobarea coeficientului cu care se vor indexa impozitele si taxele locale pentru 2021
» HCL nr. 30/05.05.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local 2020
» HCL nr. 31/27.05.2020 privind aprobarea unui ajutor in alimente lui Dragan Costel
» HCL nr. 32/27.05.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Sava Dumitru
» HCL nr. 33/27.05.2020 privind aprobarea atribuirii in folosinta a unui spatiu destinat functionarii [...]
» HCL nr. 34/27.05.2020 privind aprobarea suportarii din bugetul local pe perioada starii de urgenta [...]
» HCL nr. 35/27.05.2020 privind aprobarea acordarii unor stimulente copiilor din comuna [...]
» HCL nr. 36/27.05.2020 privind aprobarea executarii de lucrari de intretinere [...]
» HCL nr. 37/27.05.2020 privind aprobarea executarii de lucrari de refacere [...]
» HCL nr. 38/27.05.2020 privind aprobarea constituirii unei piste pentru biciclete [...]
» HCL nr. 39/18.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 40/18.06.2020 privind abrogarea HCL nr. 3/30.01.2020
» HCL nr. 41/18.06.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local 2020
» HCL nr. 42/18.06.2020 privind aprobarea modalitatii de gestiune [...]
» HCL nr. 43/18.06.2020 privind aprobarea infintarii de servicii comunitare de interes local ale comunei Horia
» HCL nr. 44/18.06.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Mirica Marian
» HCL nr. 45/18.06.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Caitas Alexandru
» HCL nr. 46/30.07.2020 privind aprobarea executiei bugetului local la data de 30.06.2020
» HCL nr. 47/30.07.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local 2020
» HCL nr. 48/30.07.2020 privind aprobarea asocierii intercomunitare [...]
» HCL nr. 49/30.07.2020 privind abrogarea HCL nr. 23 [...]
» HCL nr. 50/27.08.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local 2020
» HCL nr. 51/27.08.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Negrila Alexandru
» HCL nr. 52/27.08.2020 privind aprobarea valorii de investitie [...]
» HCL nr. 53/22.09.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local 2020
» HCL nr. 54/06.11.2020 privind alegerea presedinteului de sedinta
» HCL nr. 55/06.11.2020 privind alegerea comisiilor de specialitate
» HCL nr. 56/06.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Horia
» HCL nr. 57/06.11.2020 privind constatarea demisiei doamnei Petcu Mihaela [...]
» HCL nr. 58/06.11.2020 privind aprobarea numirii administratorului [...]
» 2019
» 2018
» 2017